Colored Curls

Još od djetinjstva ranog

I crtkaranja laganog,

U meni prepoznaše mamine gene,

Kreativne i borbene.

Odrastoh živeći u mašti,

Koja i sada iz mene pršti.

Rukama oblikujem materijale razne,

Kažu da radim stvari precizne.

Tkanina, perle, žica,

Prava artistica.

Po crvenim kovrčama sam znana,

Pa me potražite i vidite dio mog asortimana.