Sunflowers by Ana Padovan

By Ana Padovan

Kreativnost i stvaranje za mene je ceremonija pozitivne energije. Kretivni rad u bilo kojem obliku oduvijek je bio dio mene i sad se uobličio u „čvoričanju“ i igri boja. Makrame je jedna od najstarijih tehnika i kao takav nudi bezbroj kombinacija i stilova.

Za svoj rad koristim isključivo kvalitetne matijerijale među koje prvo mjesto zauzima konac – linhasita. Linhasita je navošteni poiliester i kao takav je jako izdržljiv i vodootporan.

Svoj izraz pronašla sam u mandalama, kristalima, te uvijek inspirirativnoj ženskoj energiji.  

Mandala na sanskritu znači krug. Predstavlja ideju da život nikada ne prestaje i da je sve međusobno povezano, tako da je bitno izabrati mandalu koja vas najviše privlači. Boje su u mandali od presudne važnosti.

Kristali su polako došli u moj život i potpuno me zarobili. Izrada ogrlice sa kristalima je za mene posebna doživljaj.

Jako mi je bitna pozitivna energija, jer svaki kristal pamti, te unatoč tome što se on može očistiti raznim metodama volim da ako i prenesem na njega dio sebe da bude isključivo onaj pozitivin dio.

Iz tog razloga ogrlice sa kristalima nikad ne radim u nekom negativnom raspoloženju ili okruženju. Ceremonija stvaranja u ovom dijelu jako mi je bitna.

U svakoj od nas čuči ona mala divljakuša što se penje po stablima, pa sam pokušala tu ponekad zaboravljenu žensku energiju prenijeti u liniji ogrlica Divljakusha. “Divlja žena zdravlje je svih žena”, kaže Clarissa Pinkola

Estes, a jedan od načina povezivanja sa divljim snagom u sebi je upravo kroz kreativnost i kreativan rad. Moje Divljakushe su posvećene unutarnjoj ženskoj snazi, za koju smatram da trebamo njegovati i voljeti.