Uvjeti oglašavanja

 

UDRUGA MLADIH UMJETNIKA “UM” (dalje: Udruga) za Vas Oglašivače / Registrirane korisnike / Članove Udruge (dalje: Oglašivač), oglašava Vaše predmete/ proizvode putem portala www.handmade.com.hr , koja je u vlasništvu Udruge te umjesto Vas vrši oglašavanje istog na službenoj web stranici www.handmade.com.hr i relevantnim web oglasnicima i društvenim mrežama.

Oglašivač prilikom registracije na stranicama Udruge kao Oglašivač, odnosno ispunjenom pristupnicom za članstvo u Udruzi prihvaća UVJETE OGLAŠAVANJA navedene na ovoj stranici  kao UGOVOR O SURADNJI (dalje Ugovor) s Udrugom .

 

Oglašavanje na portalu HANDMADE.COM.HR je predmet ovog Ugovora.

 

  • Udruga će predmete ili usluge oglašavati 30 (trideset) dana; odnosno godinu dana, ovisno o paketu za kojeg se odluči Oglašivač. Nakon tog roka Oglašivač će pretplatu produžiti ili otkazati. 

 

  • Produljenje oglašavanja na handmade.com.hr za narednih 365 (tristo šezdeset pet) dana Oglašivač će dokazati potvrdom o uplati na račune Udruge u iznosu definiranim usluge koje je odabrao, tj. izabranim paketom usluga Udruge objavljenim na handmade.com.hr. 

 

  • Oglašivač je dužan ispoštovati naknadu za oglašavanje na stranicama portala handmade.com.hr, društvenim mrežama i ostalim web mjestima za koje se Udruga odluči, u navedenom iznosu za paket po izboru Oglašivača u daljnjem tekstu ove stavke, na broj žiro računa Udruge automatskom kupnjom pretplatnih paketa navedenih na handmade.com.hr. i registracijom na portalu handmade.com.hr. 

 

  • Oglašivač sam šalje i pakira predmete/proizvode koje oglašava na portalu handmade.com.hr

 

  • Oglašivač sam izabire dostavljača ili kurirsku službu za dostavu oglašenih predmeta/proizvoda te dostavljaču navodi da primatelj/krajnji kupac snosi troškove dostave.

 

 

Ovaj Ugovor je sklopljen na godinu dana, s tim da se može otkazati i prije toga roka i od strane Udruge i od strane Oglašivača.

Ugovorne strane su suglasne da sklapanje ovog Ugovora ima za cilj ostvarivanje međusobnih poslovnih i ekonomskih interesa kao i utvrđivanje međusobnih prava i obveza.

Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove rješavati sporazumom.

Ugovorne strane prihvaćaju sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog ugovora prilikom registracije na portal HANDMADE.COM.HR , odnosno svojim potpisom na Pristupnici Udruge.

Oglašivač svojom registracijom na portalu handmade.com.hr, odnosno potpisom na pristupnici Udruge, prihvaća da se njegovi podaci koriste u svrhe oglašavanja i promocije, ispisivanja računa za naplatu usluga Udruge te pri isplati ili uplati sredstava, i korištenja na web stranicama Udruge koje su navedene u naslovu ovog Ugovora po regulativi zakona General Data Protection Regulation ili skraćeno GDPR. Vidi više pod POLITIKA PRIVATNOSTI.

 

UDRUGA MLADIH UMJETNIKA “UM”
Zastupana po Predsjedniku Udruge
Bojan Orešić

 

Udruga Mladih Umjetnika UM